תקנון האתר

תקנון לשימוש באתר Shosh Simply Wear

 

מבוא

האתר Shosh Simply Wear  (להלן: “האתר”) פותח ומופעל ע”י חברת מניס גלובל  ע.מ 051838803 (להלן: “החברה” או “בעלי האתר”), שכתובתה היא חוט השני 5, חדרה (להלן: “כתובת החברה”) .

האתר משמש בתור אתר סחר אלקטרוני המפעיל פלטפורמה של חנות וירטואלית לרכישה של מוצרי ואביזרי אופנה (להלן: “המוצר”) ע”י ציבור הגולשות ברשת האינטרנט.

האמור בתקנון זה בלשון נקבה הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

גלישה באתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר תהווה הצהרה מצד הלקוחה כי קראה את הוראות תקנון זה, הבינה אותן והסכימה להן. במידה ואינך מסכימה לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, הינך מתבקשת שלא לבצע כל שימוש באתר. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוחה לבין החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה בכל עת ע”י החברה או ע”י מורשה מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

לצורך תקנון זה, “משתמשת” או “לקוחה” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

במידה והנך קטינה (מתחת לגיל 18) או אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרשת לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים“) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר.

על המשתמשת להיות:

בעלת כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

בעלת תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

כותרות תקנון זה הינן לצורך נוחות והתמצאות המשתמשת ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

האתר מאפשר ללקוחה לצפות ולעיין בתכנים שונים, לרכוש מוצרים, לשתף מוצרים מן האתר לחבריה או מכריה של הלקוחה, לכתוב דעות או חוויות על המוצר או בדפי הרשתות החברתיות של החברה. מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, האם ואילו משובים ותגובות יפורסמו באתר ו/או בדפי הרשתות החברתיות של החברה.

המשתמשת מודעת לכך שמרגע פרסום התגובה, המשוב או התמונה (להלן: “התוכן”) ברשת האינטרנט, תוכן זה יהיה חשוף לכלל ציבור הגולשים, על כל המשתמע מכך, והמשתמשת מאשרת שלקחה זאת בחשבון טרם ביצוע פעולות אלה.

המשתמשת מאשרת כי ידוע לה כי ל- Shosh Simply Wear מוניטין בתחום פעילותה ועליה להימנע מפגיעה במוניטין זה ובכלל זה להימנע מביצוע שימוש ו/או פעולות באתר שעלולות לפגוע במוניטין של החברה.

הרכישה

האתר מאפשר ללקוחה קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.

על מנת לרכוש את המוצר, על הלקוחה לבחור את המוצר הספציפי, המידה המבוקשת וכן את הצבע הרצוי. עבור כל מוצר המוצע באתר יוצע דף מוצר בו יוצגו פרטי המוצר, תמונות שלו ועוד (להלן “דף המוצר”) . החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת לשנות את מבנה דף המוצר, לשנות את התוכן המוצג בדף המוצר וכן להוסיף או להוריד תוכן או שירותים המוצגים או המוצעים בדף המוצר.

החברה רשאית להוסיף או להחסיר מוצרים מהאתר, להסיר מהאתר מוצרים ו/או צבעים ו/או מידות שאזלו מהמלאי או שהיא אינה מעוניינת בהמשך הצגתם באתר.

מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד וכי יתכנו הבדלים, לרבות צבעים, בין התמונות לבין המוצר בפועל.

הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.

מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ על פי דין.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת ו/או לשנות את מחיר המוצר ו/או לשנות מבצעי מכירה המשפיעים על מחירי המוצרים ו/או לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים המוצעים באתר ינתנו באופן רציף ושוטף, וכן שמורה לחברה הזכות לשנות (להרחיב או לצמצם) את התכנים ו/או השירותים המוצעים באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

על מנת לבצע רכישה באתר, המשתמשת תדרש להזין פרטים מזהים כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי ועוד (להלן: “הפרטים”). על מנת שההזמנה תתבצע בצורה תקינה ואיכותית ותסופק ללקוחה כמצופה, באופן תקין וללא תקלות, מוטלת האחריות הבלעדית על הלקוחה להזין את הפרטים באופן שלם ותקין, אחרת החברה לא יכולה להתחייב על ביצוע ההזמנה.

מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש בהפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמשת באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמשת לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמשת הודעה מתאימה שההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – תקבל הלקוחה הודעה מתאימה.

השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמשת על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמשת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמשת טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותרת המשתמשת על כל טענה כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה.

אספקה והובלת המוצר

החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוחה לכתובת שהוקלדה על ידה בעת ביצוע הרכישה באתר.

החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

לא תתאפשר אספקת מוצרים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת מוצרים בימי שישי/ שבת/ ערבי חג/ חג.

מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח ואספקת מוצרים לכתובת שהוקלדה על ידי המשתמשת כרוכה בעלות נוספת כפי שמפורט באתר. דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצרים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן מוצר אחד או יותר.

המשתמשת רשאית לבטל את העסקה שביצעה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן)

פירוט מלא של מדיניות משלוחים החלפות והחזרות מופיע בעמוד משלוחים שבאתר

ביטול עסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על הלקוחה לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה והמוצר התקבל בידי הלקוחה כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאית הלקוחה לבטל את העסקה בתוך יומיים מיום קבלת המוצר לידיה באמצעות השבת המוצר לכתובת החברה או באמצעות שליח. במקרה זה הלקוחה תקבל החזר כספי מלא, כולל דמי המשלוח ששולמו על ידה (ככל ששולמו).

בכל שאלה הקשורה לבירורים, יש לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בדוא”ל: office@shosh-simply-wear.co.il או בטלפון 052-4629888. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 7 יום מהחזרת המוצר לכתובת החברה, כשהוא במצב תקין, עם התווית המקורית ולא נעשה בו כל שימוש.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצעה משתמשת, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי.

אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיה המלאים של המשתמשת.

בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

המשתמשת מסרה בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו.

בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון” (לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני), אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמשת את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה.

בוטלה מכירה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי מוצר, הזמנה או אספקה ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 052-4629888 או בכתובת המייל: office@shosh-simply-wear.co.il

אחריות

החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי באתר ו/או במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוחה חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

אבטחת מידע ופרטיות

החברה רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוחה, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י המשתמשת אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

כפתור “שלח” יש משום הסכמה לחברה או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל המידע והתכנים באתר, לרבות קוד המקור של האתר וכל התכנים באתר, התוכן השיתופי, סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים (להלן: “התכנים”), הינם בבעלותם המלאה של חברת מניס גלובל בלבד או שהחברה קיבלה מהבעלים של התכנים את כל ההרשאות או הרישיונות הדרושים לצורך השימוש בהם. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו ללא אישור מהחברה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר זה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו ללא הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.